Silvia Luik

Eestis on juures neli rohelist muuseumi!

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon andis neljale Tartu muuseumile üle rohelise muuseumi märgised. Seda tiitlit võivad nüüd uhkusega kanda Eesti Rahva Muuseum, Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu Ülikooli botaanikaaed ning Tartu Ülikooli muuseum. Eesti esimese rohelise muuseumi märgise sai 2022. aastal Kumu kunstimuuseum.

Rohelised muuseumid
🌱 on pannud paika oma kestlikkuse põhimõtted
♻️ tegutsevad nende reeglite järgi alates muuseumihoone ja kogude haldamisest kuni sündmuste korraldamiseni
🌍 on keskkonnateadlikkuse vahendajad oma sihtrühmadele ning ühiskonnas laiemalt

Tartu Ülikooli muuseum

MIS?
Rohelise muuseumi süsteem aitab muuseumidel hinnata ja vähendada oma keskkonnamõju ning tegutseda kestlikumalt. Paika on pandud põhimõtted, mille järgimisel saab muuseum taotleda rohelise muuseumi tunnistust ning näidata sellega külastajatele oma keskkonnategevuste ulatust. Rohelise muuseumi süsteem hõlmab kõiki muuseumi tegevusi, alates muuseumihoone ja kogude haldamisest, keskkonnategevuste juhtimistest, töötajate ja huvirühmade kaasamisest kuni näituste, sündmuste, muuseumihariduse korraldamise ja sotsiaalse vastutuse teemadeni. Rohelise muuseumi süsteemi saavad rakendada kõik muuseumid sõltumata suurusest või teemavaldkonnast.

MILLEKS?
Muuseumid räägivad teiste ühiskondlike teemade kõrval kaasa ka üha olulisemaks muutuvatel keskkonnateemadel. Samas on muuseumidel hoonete, hoidlate, näituse- ja muude tegevuste kaudu ka oma keskkonnajalajälg. Muuseumihooned tarbivad energiat, näituste kujunduses kasutatakse materjale, rääkimata igapäevasest jäätmetekkest, veekasutusest ning transpordist ja tööreisidest. Seetõttu on oluline, et ka muuseumid pööraksid tähelepanu oma keskkonnajalajälje vähendamisele, andes nii oma panuse rohepöördesse. Peale selle on muuseumidel unikaalne võimalus olla ise keskkonnateadlikkuse ja jätkusuutlikkuse teemade usaldusväärne vahendaja oma sihtrühmadele ning ühiskonnas laiemalt.

KUIDAS?
Rohelise muuseumi tunnistuse saamiseks peab muuseum viima oma tegevuse kooskõlla rohelise muuseumi põhimõtete ja tegevuskriteeriumidega. Põhimõtted ja nõuded on välja toodud rohelise muuseumi kontrollküsimustikus, mis annab juhiseid olulistest tegevustest ja nõuetest, mis peavad olema enne tunnistuse taotlemist rakendatud.

Nendel muuseumidel on rohelise muuseumi märgis