Osale muuseumikaardi vaimse tervise eksperimendis!

NB: osalejad on selleks korraks valitud!

Üleilmsete uuringute kohaselt mõjub muuseumis käimine positiivselt nii füüsilisele kui vaimsele tervisele. Kutsume sind oktoobris, vaimsele tervisele pühendatud kuul, osalema eksperimendis, et leida kinnitust või ümberlükkamist – kas muuseumiskäik mõjutab ka Eesti inimese meeleseisundit. 

  • Valime välja kümme osalejat, kellele anname piiramatu sissepääsu enam kui sajasse muuseumi ja viiesajale näitusele üle Eesti.
  • Kolmenädalase eksperimendi käigus tuleb osalejatel külastada vähemalt kuut muuseumi.
  • Pärast iga külastust tuleb täita lühike enesehindamise küsimustik, mille on kokku pannud psühholoog Jaan Tulviste.
  • Minieksperiment lõpeb novembri alguses.
  • Selgitame välja, kas ja kuidas mõjutas muuseumiskäik osalejate meeleseisundit.

Muuseumikaart kui vaimse tervise digiretsept

„Muuseumikülastus sobib igas vanuses inimesele selleks, et sihilikult või endale märkamatult midagi uut õppida,“ märkis pühholoog ja Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringu üks autoritest Jaan Tulviste. „Muuseum võimaldab luua värskeid seoseid uute ja vanade kogemuste ning faktiteadmiste vahel. Vaimse tervise ja heaolu seisukohalt sobib muuseumikülastus hästi emotsioonide käivitamiseks ja tähelepanu suunamiseks, teisalt ka lihtsalt suhtlemiseks ning üksildustunde peletamiseks.“

Psühholoog viitas hiljutisele USA uuringule kunstimuuseumi külastajate seas, millest johtus, et lisaks heaolutundele tõid külastajad välja soovi kogetut teiste inimestega jagada. „Muuseumis käimisest võiks seega kasu tõusta kõigile, kes soovivad tuttavas või võõras seltskonnas jututeemat leida,“ tõi Tulviste näiteks. 

„Muuseumikaart on nagu vaimse tervise digiretsept – keegi ei oska lubada, et 100% töötab, aga kõrvaltoimed puuduvad ja proovida tasub, äkki toimibki. Näiteks Belgia arstid on juba mõnda aega kirjutanud ärevusega patsientidele välja tasuta muuseumikülastusi,“ ütles muuseumikaardi juht Kert Kask.

Võta osa eksmerimendist!

Eksperimendis osalemiseks tuleb täita lühike muuseumis käimise harjumusi ja vaimset tervist puudutav küsimustik. Küsimustele vastamine on vabatahtlik, sellele kulub maksimaalselt viis minutit ning andmeid kasutab muuseumikaart anonüümselt ja üldistatud kujul vaimse tervise kuu raames. 

Vastanute seast valitakse välja kümme inimest, kel tuleb kolme nädala jooksul külastada vähemalt kuut enda valitud muuseumi ning kes saavad ka edasisteks külastusteks aastase kehtivusega muuseumikaardi.