Iisaku kihelkonna muuseum

Iisaku kihelkonna muuseum

Uuri poluvernikute ajalugu!

Iisakumaa eripärana esitletakse peasaalis 17.-18. sajandil välja kujunenud omapärast rahvakildu, kelle esivanemateks olid vadjalased. Algselt olid nad õigeusklikud, kes luteri usku astudes säilitasid ka õigeusu kombestiku. Seepärast kutsuti neid pooleusulisteks ehk poluvernikuteks. 19. sajandi lõpul hakkasid poluvernikud eestistuma, kuid veel 1930. aastal kirjutas ajaleht Postimees poluvernikute kohta, et siin on justkui „ise riik” Poluvernia ja ise rahvas oma keele, oma tõekspidamiste ja oma elamisviisidega.

Endises koolihoones saab ülevaate elust maal, vanadest talutöödest, meistrite tegevusest, kohaliku tuletõrje ajaloost ja Alutaguse looduse eripärast. Teisel korrusel on kaks õpetaja korterit, eriline on Iisakumaa poluvernikuid tutvustav ekspositsioon. Muuseumil on kaks hoonet, kahe korrusega ja lisaks veel õueala.