Jakob Hurtin puhe

Tartossa I valtakunnallisilla laulujuhlilla 1. kesäkuuta 1869 pitämässään puheessa nuori pappi, kansanrunouden kerääjä ja Viron kansallisen heräämisliikkeen johtaja Jakob Hurt esitti kolme vetoomusta: pysyä omalle kansallisuudelleen uskollisena, kasvattaa kansan
yhteenkuuluvuustunnetta yhteisen toiminnan avulla ja edistää äidinkielistä koulutusta. Hurtin piti kaatosateen vuoksi lyhentää puhettaan kolmanneksen verran ja paperi kärsi vesivaurioista, mutta
hänen ajatuksensa tavoittivat kansan kaikesta huolimatta. Puheen sisältämistä ajatuksista ja vetoomuksista tuli Viron kansallisen ideologian rakennusainetta ja toimintaohjeita. Hurt puhui samassa puheessa pitkään tarpeesta luoda vironkielinen lukio. Aleksanterin-koulu – liikkeenä tunnetun aloitteen pääkomitean keskusteluja on pidetty Viron parlamentarismin alkuna.

Sijainti: Laulujuhla museo

  • 8. Laulupeomuuseum Hurda kõne

Laulujuhlamuseo

Laulujuhlien ja kansallisen teatterin syntymäkoti Laulujuhlamuseo esittelee Viron laulujuhlien ja teatterin historiaa. Museon pysyvä näyttely ”Oma viisi hoides” (”Omaa säveltä…

Lue lisää