Sõjamuuseumi Laidoneri ordenid

Eesti Sõjamuuseumis on kindral Johan Laidoneri mälestustoas koos tema eluloolise väljapanekuga eksponeeritud talle annetatud teenetemärgid. Tegemist on ühe silmapaistvama kollektsiooniga sõjamuuseumis, seda nii oma ajaloolise tausta poolest kui ka sümbolväärtusena. Kindral Laidoner, Eesti vägede ülemjuhatajale Vabadussõjas, hilisem aktiivne riigi- ja ühiskonnategelane, pälvis elu jooksul rea eri riikide kõrgeid autasusid. Muuhulgas oli ta kahekordne Auleegioni ordeni kavaler – neist Auleegioni komandöri orden on ka säilinud –, oli Soome Valge Roosi I klassi kömandör ja Suurbritannia Püha Miikaeli ja Püha Jüri ordu rüütelkomandör. Ainsa välismaalasena olid Laidoneril kõik kolm Läti Karutapja ordeni klassi.  

Säilinud on 3/4 kõigist Laidonerile kunagi annetatud teenetemärkidest. Need elasid imekombel üle Teise maailmasõja ja Nõukogude okupatsiooni, kui Laidoneri onupoeg, kolonel Villem Saarsen need pärast Laidoneride Venemaale küüditamist, juba Saksa okupatsiooni ajal salaja Soome ja sealt edasi Rootsi toimetas. Oma eluõhtul hindas Saarsen ka Rootsit hinnalise kollektsiooni jaoks liiga ebaturvaliseks, nii veetsid teenetemärgid veel üle 20 aasta Ameerika Ühendriikides Armee Sõjaajaloo Keskuses, enne kui 2004. aasta kevadel tagasi Eestisse jõudsid. 

Asukoht: Eesti sõjamuuseum

KTT_1681 Kaimar Tauri Tamm

Eesti sõjamuuseum

Eesti sõjamuuseum – sõja õige koht Eesti sõjamuuseum asub Tallinna piiril, Vabadussõja väejuhile kindral Johan Laidonerile kuulunud Viimsi mõisas. Sõjamuuseumi…

Loe lähemalt
Mõisa tee 1, Viimsi, Harjumaa