_KYT5460 SUUR

Tallinna vene muuseum

Eestivene identiteedi mõtestaja

Tallinna vene muuseum vahendab ja väärtustab kohalikku ajaloolist pärandit ja nüüdisaegse kultuuri rahvuslikku mitmekesisust.

Muuseum soovib mõtestada eestivene identiteeti dialoogi, arutelu ja eneseväljenduse kaudu. Püsiekspositsiooni Tallinna vene muuseumis ei ole, näituste ja tegevuste programm valmib muuseumi ning venekeelsete rahvusvähemuste, huvipõhiste kogukondade ja nende esindajate koosloome käigus.

Muuseum asub Tallinna vanalinnas keskaegses hoones aadressil Pikk 29A, mis oli kunstnik Ants Laikmaa ateljee-kooli esimene asukoht.

Tallinna vene muuseum on Tallinna linnamuuseumi filiaal ja moodustab ühe osakonna koos Peeter I majaga.