Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

MUUSEUMIKAART: ÜLE-EESTILINE MUUSEUMIDE AASTAPILET

Muuseumiühingu juures tegutseb alates 2020. aasta sügisest töögrupp, mille eesmärgiks on algatada üle-eestiline muuseumide aastapilet ja muuseumide ühisturundusplatvorm Muuseumikaart. Sarnane kaart toimib väga edukalt Soomes Museokortti näol.

Vaata 22. aprillil 2021 toimunud esitluse salvestust SIIT

 

MIS ON LOODAV MUUSEUMIKAART?

Muuseumikaart on Eesti muuseumide ühispilet ning ühisturundusplatvorm. Aastatasu eest on külastajal võimalik käia liitunud muuseumides piiramatu arv kordi.

MIS KASU ON KAARDIST MUUSEUMIDELE?

Muuseumikaardi kõige olulisem ülesanne on muuseumide populariseerimine ja ühine turundamine. Muuseumikaart saab pakkuda muuseumidele uusi võimalusi end nähtavaks teha ja kõnetada uusi sihtgruppe. Muuseumikaart on külastaja jaoks mugav ja paindlik, soodustades korduvkülastatavust.

Muuseumikaart aitab: 

  • suurendada kaardiga ühinenud muuseumide külastatavust ja sissetulekut muuseumikülastuste arvu kasvatades,
  • suurendada muuseumide nähtavust läbi järjepideva ühisturunduse ja tõsta muuseumide mainet,
  • suurendada muuseumide konkurentsivõimet vaba aja veetmise valdkonnas,
  • kasvatada muuseumide korduvkülastuste ja samuti uute külastajate hulka,
  • koostöös Soome Museokorttiga edendada Eesti turismi,
  • muuseumikaardi kaudu kogutud statistika muuseumikülastajate kohta aitab teha kaalutletud otsuseid,
  • Soome kogemusele baseerudes aitab muusuemikaart suurendada teiste teenuste müüki nagu kohvikukülastus, muuseumipoe ja giidituuride müük.

MIS KASU ON MUUSEUMIKÜLASTAJALE?

Külastaja jaoks on kaardi kasutamine mugav ja võimaldab teha spontaansemaid külastusi muuseumisse. Muuseumis võib käia pool tundi enne sulgemist või vaid ühte näitust vaatamas. Kaardi omanik ei pea muretsema piletite soetamise pärast: aastapiletiga võid käia muuseumis kasvõi iga päev.

Muuseumikaardi veebileht koondab kokku Eesti muuseumide kõige uuema info: ülevaate saab nii parimatest näitustest, üritustest, publikuprogrammidest jmt – seda nii suuremates linnades kui ka väiksemates kohtades. Kultuurirohke siseturismi planeerimine muutub veelgi lihtsamaks. Lisaks sellele on  muuseumikaart ka väärt kingitus kultuuri- või ajaloohuvilisele sõbrale.

MUUSEUMIKAARDI TÖÖGRUPP

Muuseumikaarti viib ellu MTÜ Eesti Muuseumiühingu juures tegutsev juhtgrupp. Sinna kuuluvad Ruth Laidvee (Eesti Ajaloomuuseumi müügi- ja turundusosakonna juht), Marge Rahu (Eesti Meremuuseumi turundusjuht), Kert Kask (muuseumiühingu juhatuse liige) ja Inge Laurik-Teder  (muuseumiühingu juhatuse liige, SA Virumaa Muuseumid teadusdirektori kt).

Muuseumikaardi rakendamise võimalusi uurides on töögrupile toeks olnud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) äriturunduse tiimijuht Kristiina Kästik ja strateegilise arenduse projektijuht Monika Karu ning Urmas Dresen (Eesti Meremuuseumi juhatuse liige).

SENISED TEGEVUSED

Muuseumikaardi loomise aluseks on põhjalik eeltöö. Esimene ülevaade teiste riikide kogemustest ja Eesti valmisolekust on kaardistatud Mia Kesamaa magistritöö raames. EAS-i tellimusel valmis 2020. aasta suvel Kantar Emori uuring eestlaste huvi osas.

Digikultuuriaasta projekti raames on valminud muuseumikaardi ärimudel. Analüüsi koostas uuringu- ja konsultatsiooniettevõte Cumulus Consulting koostöös töögrupiga. Projekti meeskond on olnud pidevas suhtluses Soome muuseumikaarti haldava ettevõtte esindajatega eesotsas Kimmo Leväga, et vahetada kogemusi kaardi käivitamiseks ja arendada koostööd kaardi sidumiseks Soome omaga. Selle eesmärk on vaadata Eestist kaugemale ja suurendada muuseumituristide hulka.

Projekti on tutvustatud toetuse ja stardiraha leidmiseks nii Kultuuriministeeriumis kui ka Muinsuskaitseametis. Pärast ärimudeli valmimist testisime seda ka väikese grupi muuseumide esindajate peal, et selguksid suuremad murekohad.

 

Rohkem infot: info@muuseumikaart.ee

Täname toetuse eest digikultuuriaastat 2020, Kultuuriministeeriumi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust.