Silvia Luik

Virossa on neljä uutta vihreää museota

Viron ympäristöasioista vastaava asiantuntijaorganisaatio on myöntänyt neljälle tarttolaiselle museolle vihreän museon tunnustuksen. Sillä voivat nyt ylpeillä Viron kansallismuseo (Eesti Rahva Muuseum), Tarton yliopiston luonnonhistoriallinen museo ja kasvitieteellinen puutarha sekä Tarton yliopiston museo. Viron ensimmäisen vihreä museo -tunnustuksen sai Kumun taidemuseo vuonna 2022.

Vihreät museot
🌱 ovat määritelleet itselleen kestävän toiminnan periaatteet
♻️ noudattavat näitä periaatteita kaikessa toiminnassaan rakennuksen ja kokoelmien hallinnoimisesta aina tapahtumien järjestämiseen
🌍 välittävät ympäristötietoisuutta omille kohderyhmilleen ja yhteiskunnassa laajemminkin.

MIKÄ?

Vihreä museo -järjestelmä auttaa museoita arvioimaan ja pienentämään toimintansa ympäristövaikutuksia ja toimimaan kestävämmällä tavalla. Asetettujen kriteerien perusteella museo voi hakea vihreän museon statusta, jonka avulla se voi kertoa kävijöilleen ympäristötoimiensa laajuudesta. Vihreä museo -arviointijärjestelmä koskee kaikkea museon toimintaa rakennusten ja kokoelmien hallinnasta, ympäristötoimien johtamisesta sekä työntekijöiden ja kohderyhmien osallistamisesta aina näyttelyiden, tapahtumien ja yleisöpalvelun järjestämiseen sekä sosiaalisen vastuun teemoihin. Vihreä museo -ohjelmaan voivat liittyä kaikki museot koosta ja edustamastaan teemasta riippumatta.

MIKSI?

Museot joutuvat nykyisin ottamaan kantaa moniin yhteiskunnallisiin teemoihin ja yhä enemmän myös ympäristöasioihin. Myös museoilla – niiden rakennuksilla, varastoilla, näyttelyillä ja muilla toiminnoilla – on ympäristöjalanjälki. Museorakennukset käyttävät energiaa, ja näyttelyiden rakentamisessa tarvitaan materiaaleja, puhumattakaan päivittäisestä jätehuollosta, vedenkulutuksesta sekä kuljetuksista ja työmatkoista. Siksi on tärkeää, että myös museot kiinnittävät huomiota ympäristöjalanjälkensä pienentämiseen ja samalla antavat oman panoksensa vihreään siirtymään. Tämän lisäksi museoilla on erityinen mahdollisuus välittää luotettavasti ympäristötietoisuuden ja kestävän kehityksen sanomaa sekä omalle kohderyhmälleen että yhteiskunnassa laajemminkin.

Ragnar Vutt

MITEN?

Vihreän museon tunnustuksen saadakseen museon täytyy sovittaa oma toimintansa vihreän museon periaatteisiin ja ehtoihin, jotka on lueteltu vihreän museon tarkistuslistassa. Lista antaa vihjeitä siitä, mitä museon on tehtävä, ennen kuin se voi hakea vihreän museon tunnustusta.

Vihreitä museoita