Mõniste Talurahvamuuseum

Mõnisten museo

Portti võrulaisen kulttuurin lähteille

Võrumaalla Rõugen kunnassa toimiva Mõnisten museo on Viron vanhin ulkoilmamuseo ja samalla myös Viron eteläisin museo. Museossa saat aidon kuvan ympäristön maaseutuväestön arkielämästä ja Vana-Võromaan eteläisen osan talonpoikaiskulttuurista.

Mõnisten museon pysyvä näyttely esittelee alueen elinoloja kivikaudella, tsaarin aikaan ja 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Museon vanhin näyttelyesine on tsaarin aikana tavalliseen vanhempaan riihiasumustyyppiin kuuluva riihi. Museon pihalla voi nähdä myös sekä uudemman että myös melko vanhan, vuonna 1867 rakennetun, savusaunan. Muutaman askeleen päässä ollaan jo 1930-luvulla Mõnisten Kuluttajayhdistyksen kaupan tiloissa, jotka on kunnostettu vuonna 1926 perustetun kaupan esikuvan mukaan.