maanteemuuseum-DSC_0027foto_Ülle Jukk

Viron maantiemuseo

Paikka, jossa tie elää

Põlvamaalla entisessä Varbusen postiaseman rakennuskokonaisuudessa sijaitsevassa Viron maantiemuseossa voi tutustua Viron tieperinteen, tienrakennuksen ja liikkumisen historiaan. Lähes kymmenen hehtaarin alueella sijaitsevan maantiemuseon kokoelmaan kuuluu yli 43 000 museoesinettä, muun muassa Itä-Euroopan suurin tiehöyläkokoelma.

Maantiemuseo jakautuu tavallaan kahteen osaan. Historiallisen postitien toisella puolella on Viron parhaiten säilynyt hevospostiasemakokonaisuus. Postiasemalla oleva pysyvä näyttely ”Hyvää matkaa!” (”Head teed!”) etsii vastausta kysymykseen, onko teiden rakentamisen ja nopeuksien kasvamisen myötä maailma muuttunut pienemmäksi vai suuremmaksi. Postitien toisella puolella valmistui vuonna 2010 näyttely ”Tien aika” – innovatiivinen ulkonäyttely-ympäristö, historiallinen tietila, lasten liikennekaupunki sekä edustava tienrakennuskonenäyttely.

Kesäkaudella olet tervetullut myös pieneen konehalliin, jossa saat nähdä parhaita näytteitä Viron koneenrakentajilta ja tutustua julkisen liikenteen kehitystarinaan.

Vuoden 2019 kesästä lähtien on avoinna maantiemuseon näyttelyrakennus, jonka näyttelyssä ”Koneiden hallinta” on esitteillä Viron teitä rakentaneita mahtavia koneita vuoteen 1985 asti. Näyttely selvittelee myös sitä, miten 1920-luvun ylellisyystuotteesta on tähän mennessä muodostunut päivittäinen kulutusväline.